Skip to content Skip to footer
KLINIKA CMKM

NEUROLOGIA W ŁODZI

Gabinet neurologiczny w Łodzi oferuje terapię chorób układu nerwowego:

KLINIKA CMKM

ELEKTRONEUROGRAFIA (ENG) i ELEKTROMIOGRAFIA (EMG)

ENG – badanie przewodnictwa nerwowego ocenia czynność nerwów na podstawie pomiaru odpowiedzi na kontrolowane bodźce elektryczne o niewielkim natężeniu.

EMG – badanie ocenia czynność spoczynkową i dowolną badanych mięśni.
Badanie wykonuje się przy użyciu cienkiej, sterylnej, jednorazowej elektrody igłowej, która jest elektrodą wprowadzaną po przekłuciu skóry do badanego mięśnia.

Jakie choroby najczęściej diagnozowane są badaniem EMG?
Uszkodzenia nerwów kończyn górnych i dolnych, w tym zespoły cieśni, polineuropatie, choroby neuronu ruchowego, miopatie, miastenia, tężyczka.

Przeciwwskazania:

 • Elektryczny rozrusznik serca. W przypadku niektórych rozruszników badanie jest możliwe, jednak wymagana jest pisemna zgoda prowadzącego kardiologa na badanie.
 • Elementy metalowe w sercu (np. sztuczna zastawka) lub w badanej okolicy ciała. Dopuszczalne są elementy tytanowe.
 • Znaczne zaburzenia układu krzepnięcia, INR >2,5  (przy badaniu igłowym).
 • Zmiany zapalne w miejscu wkłucia (przy badaniu igłowym).
 

Procedura badania:

 • Przed przystąpieniem do badania ustala się zakres badania w zależności od rodzaju schorzenia i wstępnej diagnozy.
 • Pacjentowi udzielane są informacje nt. zakresu badania, wykonywanych procedur.
 • Pacjent proszony jest o pisemne wyrażenie zgody na badanie na FORMULARZU ZGODY.
 

Opis badania:

 • Czas trwania badania zależy od jego zakresu.
 • Czas trwania badania zależy od jego zakresu i może wynosić od 10 do 60 minut.
 • Praktycznie polega ono na założeniu na kończynę elektrod stymulujących oraz rejestrujących na powierzchni ciała i stymulacji elektrycznej nerwów niewielkim prądem.
 • Badany powinien leżeć spokojnie, zrelaksowany. Napięcie mięśni i rąk wprowadzają zakłócenia i artefakty.
 • W przypadku badania elektromiograficznego elektrody rejestrujące umieszczone są w mięśniu.
 

Przygotowanie do badania:

 • Przed badaniem EMG nie ma konieczności wykonania innych badań dodatkowych.
 • W dniu badania należy dokładnie umyć badaną część ciała wodą z mydłem.
 • Na skórę nie należy nakładać kremów, maści, emulsji, balsamów itp.
 • W okresie zimowym przed badaniem konieczne jest ogrzanie badanej kończyny.
 • Przed badaniem należy normalnie przyjmować wszystkie przepisane leki. Jedynie w przypadku badania igłowego leki antyagregacyjne, takie jak Acenocumarol czy Warfin muszą być zastąpione heparyną drobnocząsteczkową minimum  3 dni przed badaniem, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem prowadzącym.
 • Należy poinformować o przyjmowaniu leków przeciwmiastenicznych, osoby z miastenią nie powinny przyjmować leków na te chorobę w dniu, w którym będzie wykonywane badanie.
 • Na minimum  tydzień badaniem prób tężyczkowych nie należy przyjmować preparatów magnezu.
 • Listę stale przyjmowanych leków przynieś ze sobą na badanie.
 

Możliwe działania niepożądane:

 • EMG jest badaniem bezpiecznym.
 • Nie wymagane jest żadne specjalne postępowanie po badaniu.
 • Badania te mogą być bolesne, jednak większość osób toleruje je dobrze. Sporadycznie również po badaniu można odczuwać niewielki ból w miejscu badania, najczęściej szybko przemijający.
 • W przypadku badania igłowego, działania niepożądane mogą wynikać z naruszenia ciągłości tkanek i nie różnią się od powikłań, które mogą zdarzyć się np. po iniekcjach domięśniowych.
CENTRUM MEDYCZNE KSIĘŻY MŁYN

SPECJALIŚCI NEUROLOGIA ŁÓDŹ

Małgorzata Elżbieta Zielińska

dr n. med.
cena konsultacji
pacjent na 1 wizycie – 300 zł
następne konsultacje – 250 zł
 
badanie EMG
próba miasteniczna – 200 zł
diagnostyka uszkodzeń nerwu łokciowego – 200 zł
badanie jednego nerwu – włókna czuciowe – 70 zł
badanie w kierunku zespołu cieśni nadgarstka – 290 zł
badanie jednego nerwu – włókna ruchowe (z falą F) – 80 zł
badanie mięśnia (badanie pełne) – 80 zł
próba tężyczkowa – 200 zł
 
dni konsultacyjne
poniedziałki, czwartki 14:30 – 19:00
po uprzednim umówieniu terminu konsultacji.
badania EMG i ENG

środy 14:20 – 19:00

Szybki kontakt!
+
Wyślij!